Chúc mừng Giáng Sinh

Lãnh đạo Viên IPD chúc mừng toàn thể các chuyên gia và các đơn vị trực thuộc, các đối tác đón Giáng...