Thông báo số 2: Hội thảo khoa học: “Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”

THÔNG BÁO SỐ 2 V/V tổ chức Hội thảo khoa học: “Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 2

V/V tổ chức Hội thảo khoa học: “Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”

Kính gửi:

Sau khi Ban Tổ chức Hội thảo gửi Thông báo số 1 về việc mời quý đại biểu tham dự và viết bài cho Hội thảo“Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam” do Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (VACHE) , Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người (IPD) tổ chức vào đầu quý IV/2020 , chúng tôi đã nhận được một số bài của các giả gửi đến tham gia báo cáo tại Hội thảo và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần này. Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã quan tâm đóng góp cho sự thành công của Hội thảo. Để tiếp tục nhận được các bài báo cáo tại Hội thảo và đăng ở kỷ yếu khoa học, kính đề nghi quý đại biểu đã nhận lời viết bài xin gửi bài về cho Ban Tổ chức Hội thảo hạn cuối cùng vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 với các nội dung sau:

-Kết quả nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn giáo dục sớm đối với các giai đoạn phát triển của trẻ em từ thai nhi đến 6 tuổi

-Hiệu quả các mô hình giáo dục sớm đã được triển khai đối với trẻ và các bậc phụ huynh

-Kết quả lồng ghép nội dung, phương pháp giáo dục sớm với chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

-Kết quả tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ,

cộng đồng xã hội về giáo dục sớm để phát triển toàn diện tiềm năng, tố chất con

người ngay từ tuổi ấu thơ.

-Hiệu quả của các chương trình, tài liệu, đồ dùng dạy học được sử dụng để tiến hành giáo dục sớm cho trẻ và đào tạo đội ngũ giáo viên, chuyên gia tư vấn giáo dục sớm.,v.v.

-Cung cấp dịch vụ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực giáo dục sớm- phát triển tiềm năng, tố chất của trẻ.

 

Ngoài các nội dung gợi ý trên, các tác giả có thể đề xuất các đề tài liên quan khác phù hợp vớichủ  đề của Hội thảo Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầuđời ở Việt Nam”

Bài viết cần được trinh bày dưới dạng bài báo khoa học dài từ 5 đến 10 trang khổ giấy A4.. Có đoạn tóm tắt nội dung ngắn ở đầu bài viết, sau đó là toàn văn bài viết.bằng tiếng Việt. font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, giãn dòng 1.2; khoảng cách đoạn (before) 6pt; trích dẫn tài liệu tham khảo theo quy định chung. Dưới tên bài viết ghi rõ tên tác giả, học hàm, học vị, địa chỉ cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức, điện thoại, email để liên hệ.

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

-Email: hdql@ipd.vn

-Điện thoại liên hệ: Phó Viện trưởng:Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Mai Chi: 0903265048 hoặc Chánh văn phòng Viện: 0913233887.

 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng gửi đến quý đại biểu thông báo số 2 và kính mời các tổ chức, các nhà khoa học, các nhà quản lí giáo dục, giáo viên, nghiên cứu sinh, sinh viên, các doanh nhân, doanh nghiệp, các bậc phụ huynh và những người quan tâm tham gia viết bài và tham dự Hội thảo,góp phần tổ chức thành công Hội thảo khoa học Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”.

Trân trọng cảm ơn và kính báo !

Nơi nhận:                                                        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC    

-Khách mời                                                    

-TWHGDCSSKCĐ

-Hội đồng quản lý Viện          

-Các đơn vị trực thuộc                              NGND.PGS.TS.BS.Nguyễn Võ Kỳ Anh

-Lưu VP                                                         Phó Chủ tich TWH VACHE

                                                                       Viện trưởng Viện IPD

Độc giả bình luận