THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI-2019" TIỄN MẬU TUẤT, ĐÓN KỶ HỢI, THAY MẶT LÃNH ĐẠO VIỆN THÂN KÍNH CHÚC GIA ĐÌNH TOÀN THỂ CÁC THÀNH VIÊN CỦA VIỆN IPD Ở HÀ NỘI, CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ Ở NƯỚC NGOÀI MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, VUI VẺ, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG. 
THÂN CHÚC CÁC VỊ LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VIỆN, CÁC CHUYÊN GIA VÀ TOÀN THỂ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ NHÂN VIÊN THUỘC CÁC TRƯỜNG THỰC HÀNH GDS IPD VÀ CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NỔ LỰC CỐNG HIẾN CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC SỚM ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH QUẢ TỐT ĐẸP, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ THƠ VÀ GIA ĐÌNH, CẢI TẠO GIỐNG NÒI, BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI CHO ĐẤT VIỆT ! "

Viện trưởng
NGND>PGS>TS> Nguyễn Võ Kỳ Anh

Độc giả bình luận