“Giáo dục sớm trẻ em” sự cần thiết phải được nghiên cứu và đưa vào giáo dục cho các thầy cô giáo mầm non


Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Viện Nghiên cứu Giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD và Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo “Vận động chính sách bổ sung học phần giáo dục sớm trong chương trình đào tạo sinh viên sư phạm Mầm non”. Tại hội thảo, Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ VIỆT NAM Nguyễn Hồng Quân đã có bài phát biểu hết sức chân tình và xúc động. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa các quý vị đại biểu khách.

Thưa anh chị em tham gia buổi hội thảo!

Tôi rất vui mừng được tham dự và phát biểu trong buổi hội thảo rất có ý nghĩa này.

Mục đích tôn chỉ hoạt động của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đã được khẳng định là: Đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.Đây là những tinh thần được kết tinh từ truyền thống dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; là sự nghiệp có ý nghĩa chính trị, nhân văn, đạo lý sâu sắc; trường tồn cùng dân tộc; Chăm lo cho sự nghiệp này chính là chăm lo cho cái “vốn quý nhất của con người, đó là sức khỏe và trí tuệ, là giống nòi dân tộc”; đồng thời là yêu cầu cấp bách của tình hình thực tiễn nước ta  nhằm nâng cao chất lượng nòi giống dân tộc và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Nội dung, phạm vi sự nghiệp GDCSSKCĐ mà Hội GDCSSKCĐ Việt Nam đang triển khai thực hiện rất rộng lớn, trong đó, Chăm sóc, giáo dục sớm trẻ em được Hội xác định là giải pháp rất quan trọng, nếu không nói là giải pháp hàng đầu để“nâng cao chất lượng nòi giống và bồi dưỡng nhân tài”, đó chính là “xây dựng nòi giống từ trong thai, bồi dưỡng nhân tài ngay từ  lúc 0 đến 6 tuổi”.

Các công trình nghiên cứu về giáo dục sớm trên thế giới từ hàng chục năm nay đều khẳng định rằng: Sự phát triển trong những năm đầu đời quyết định tương lai của cả cuộc đời một con người. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng nhất- “Giai đoạn vàng”, “Cửa sổ của cơ hội” để bộ não phát triển và hoàn thiện. Đây cũng là thời kỳ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe,môi trường sống và nội dung phương pháp giáo dục. Chính vì vậy, trẻ mầm non là nhóm đặc biệt quan trọng, là nền tảng trong chiến lược phát triển con người.Việc đào tạo một đội ngũ các thầy cô giáo có kiến thức, kỹ năng về vấn đề này là hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay của đất nước ta, vì rằng việc triển khai nghiên cứu, tuyên truyền và áp dụng những kiến thức kỹ năng giáo dục sớm trẻ em ở nước ta đã đi sau thế giới quá nhiều rồi. Đây cũng là vấn đề, lĩnh vực mà xã hội đang đòi hỏi và hết sức quan tâm, các bậc làm cha làm mẹ nào cũng đều muốn con mình khỏe mạnh, giỏi giang, và đều sẵn sàng bỏ ra nhiều chi phí với tất cả khả năng của mình để chăm sóc, nuôi dạy cho con cái của mình phát triển.

Với ý nghĩa đó, Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD với trọng tâm nhiệm vụ là nghiên cứu, triển khai sâu rộng việc áp dụng những kiến thức và kỹ năng giáo dục sớm đến các tổ chức, các nhân, mọi người,mọi nhà trong toàn xã hội được Chủ tịch Hội quyết định thành lập và hiện đang là một tổ chức đi đầu trong lĩnh vực giáo dục sớm ở nước ta.

Kinh thưa các quý vị đại biểu!

Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD, một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần cố gắng, chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, lòng say mê nghiên cứu và làm việc, tập thể lãnh đạo và nhân viên của Viện đã triển khai có kết quả nhiều hoạt động như: Tích cực hợp tác với nhiều cơ quan chức năng, các hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục sớm và triển khai áp dụng kiến thức,kỹ năng, công nghệ giáo dục sớm ở nhiều địa phương; tổ chức các cuộc hội thảo,đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, biên soạn tài liệu... để nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của giáo dục sớm cho nhiều thành phần dân cư trong xã hội; tăng cường các hoạt động hợp tác, đối ngoại với các tổ chức có liên quan cả trong và ngoài nước. Với sự hỗ trợ nguồn kinh phí của Quỹ Giáo dục dân sự, thông qua Hiệp hội Giáo dục vì mọi người Việt Nam VAEFA) và sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (VACHE) trong những năm qua, Viện IPD đã tiến hành nghiên cứu đề xuất chính sách giáo dục trẻ em toàn diện trong những năm đầu đời và đã trực tiếp thử nghiệm các mô hình Giáo dục sớm trong các trường Mầm non, ở gia đình và cộng đồng được dư luận xã hội hoan nghênh. Viện cũng đã xây dựng trường Mầm non VSK Thăng Long  thành cơ sở thực hành của Viện; Xây dựng và đóng gói các module Giáo dục sớm để triển khai tại nhiều cơ sở trong thực tiễn;hoàn thành tài liệu học phần Giáo dục sớm cho trẻ từ 0 -3 tuổi  …Đặc biệt, Viện IPD đã phối hợp với Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương triển khai rà soát chính sách về Giáo dục mầm non và triển khai thí điểm xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giảng dạy Học phần Giáo dục sớm cho sinh viên năm thứ 2, hệ Nhà trẻ của Khoa giáo dục Mầm non trong thời gian các năm  2016-2018 và đã thu được kết quả như các báo cáo vừa trình bày. Tôi cũng xin chân thành cám ơn VAEFA và các đối tác đã phối kết hợp với viện IPD trong thời gian qua.

Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, đây lại là lĩnh vực chưa được các cơ quan chức năng Nhà nước quan tâm đúng mức, chưa có được những chủ trương chính sách như mong muốn. Chính vì thế, hôm nay Viện IPD phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức Hội thảo Vận động chính sách bổ sung học phần giáo dục sớm trong chương trình đào tạo sinh viên sư phạm Mầm non là rất quan trọng và cần thiết, và cũng chính là triển khai thực hiện Thông báo số 414/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc với Trung ương Hội ngày 7/8/2017, để chúng ta có được tiếng nói, kiến nghị có chất lượng đối với các cơ quan chức năng trong việc đề ra các chủ trương chính sách trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Vì vậy, tôi đề nghị với các quy vị quan tâm thảo luận một số ý kiến nhưsau:

1. Làm rõ hơn ý nghĩ, tầm quan trọng của “giai đoạn trẻ em cần phải được chăm sóc, giáo dục sớm” này, vì sao người ta gọi nó là “giai đoạn vàng” của cuộc đời mỗi con người. Sự cần thiết phải đưa nội dung Giáo dục sớm trẻ em và giảng dạy cho tất cả các thày cô giáo mầm non cũng như việc chuẩn hóa chương trình, nội dung đào tạo, phố biến những kiến thức, kỹ năng về giáo dục sớm.

2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục sớm, các đặc điểm của hoạt động giáo dục sớm ở con người, vùng miền của Việt Nam. Nghiên cứu tìm ra những giải pháp, mô hình có hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện thật sâu rộng những kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục sớm trẻ em đến các địa phương, mọi vùng miền và mọi người, mọi nhà trong cả nước, đưa phong trào chăm sóc giáo dục sớm trẻ em ở nước ta phát triển mạnh mẽ, theo kịp các nước khác trên thế giới.

3. Phối hợp để cùng tham mưu, đề xuất các giải pháp để cùng nhau có những ý kiến phản biện, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, các cơ quan chức năng những chủ trương, chính sách thật sự khoa học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa việc “chăm sóc giáo dục sớm trẻ em những năm đầu đời” thành một chủ trương được triển khai thực hiện rộng rãi, đến với các dân tộc trên khắp đất nước ta và trở thành trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân và mọi người, mọi nhà.

4. Tập trung xây dựng và phát triển Viện IPD vững mạnh, có nhiều đề tài,dự án nghiên cứu sâu sắc, nhiều mô hình hay, nhiều sản phẩm nổi trội, hấp dẫn,được xã hội và mọi người trong nước cũng như ngoài nước đánh giá cao, áp dụng thực hiện có hiệu quả. Góp phần nâng cao vị thế của Viện IPD nói riêng và Hội GDCSSKCĐ Việt Nam nói chung.

Việt Nam đã đi sau Thế giới hơn 40 năm trong lĩnh vực giáo dục sớm trẻ em theo các phương pháp khoa học tiên tiến. Vì vậy, chúng ta cần có một giải pháp rút ngắn, sáng tạo ra cách làm riêng của Việt Nam để vượt lên: “Đi sau về trước”, tạo ra sản phẩm giáo dục đẳng cấp quốc tế, góp phần có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giống nòi,bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực chất lượng cao toàn cầu, để trong thời gian tới, chúng ta có một hệ thống công dân Việt Nam có trí lực và thể lực vượt trội, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong đợi

Độc giả bình luận