Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 THÁNG 10, BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI THAN GỬI ĐẾN TOÀN THỂ NỮ LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN ,CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC, CÁC TRƯỜNG THỰC HÀNH, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT LỜI CHÚC MỪNG THÂN THƯƠNG NHẤT. CHÚC PHỤ NỮ ipd VÀ BẠN HỮU LUÔN XINH ĐẸP, HẠNH PHÚC VÀ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CỦA MÌNH TRONG SỰ NGHIỆP  GIÁO  DỤC SỚM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG, BẢO VỆ SỨC KHỎE, CẢI TẠO NÒI GIỐNG, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI CHO ĐẤT NƯỚC.
                                                                                          VIỆN TRƯỞNG
                                        .                         NGND.PGS.TS.BS. Nguyễn Võ Kỳ Anh.

Độc giả bình luận