Chuyển giao chương trình Glenn Doman

Thông tin về chuyển giao chương trình Giáo dục sớm Glenn Doman.

Viện nghiên cứu Giáo dục phát triển tiềm năng con người là đại diện chuyển giao chương trình Giáo dục sớm theo phương pháp Glenn Doman của Viện nghiên cứu Thành tựu tiềm năng con người Hoa Kỳ cho các trường mầm non Việt Nam. Chương trình được thiết kế cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi dựa trên những thành tựu nghiên cứu trong hơn 50 năm của Viện nghiên cứu Thành tựu tiềm năng con người Hoa Kỳ kể từ khi  được thành lập bởi giáo sư Glenn Doman vào năm 1955.  
Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Ông Nguyễn Đình Hiếu
Số điện thoại: 0946789789
Email: dinhhieu@ipd.vn
Tham khảo thêm tại http://www.gymnademics.com/

Độc giả bình luận