Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Chiều ngày 6/10, lãnh đạo Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).


Như chúng tôi đã thông tin, tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 7 giờ, ngày 06/10/2018 đến 07 giờ 30 phút, ngày 07/10/2018 tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Cùng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành, các tổ chức, chiều ngày 6/10 ông Nguyễn Hồng Quân – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Hội đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Trong sổ tang, thay mặt Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Nhà giáo Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam viết: "Bác Đỗ Mười kính mến! Cùng với nhân dân cả nước Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam vô cùng thương tiếc vĩnh biệt bác - Người cộng sản kiên cường, một lòng một dạ chăm lo cho cuộc sống của nhân dân và không ngừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn của đất nước để có được Việt Nam ngày hôm nay. Kính vĩnh biệt bác và xin chia buồn sâu sắc với gia quyến và họ tộc".

Hoàng Linh

Sức khỏe Cộng đồng

Độc giả bình luận