Hội thảo "Giáo dục sớm phát triển năng lực của trẻ em trong những năm đầu đời: lý luận và thực tiễn”.

Ngày 26/11 tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam (VACHE) cùng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người (IPD) sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc: “Giáo dục sớm phát triển năng lực của trẻ em trong những năm đầu đời: lý luận và thực tiễn”.


Ngày 26/11 tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam (VACHE) cùng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người (IPD) sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc: “Giáo dục sớm phát triển năng lực của trẻ em trong những năm đầu đời: lý luận và thực tiễn”.
Trong 10 năm qua, cụm từ “Giáo dục sớm” đã được truyền bá sâu rộng hơn, các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến, hiện đại của các Nhà giáo dục sớm thế giới đã được giới thiệu ở Việt Nam và được nhiều tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi ở gia đình và các cơ sở giáo dục mầm non (chủ yếu ngoài công lập) dưới nhiều hình thức khác nhau. Các lớp đào tạo, các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu về nội dung, phương pháp và những thành tựu giáo dục sớm của các nước và của Việt Nam cũng ngày càng phổ biến và phong phú. Với mong muốn nhìn lại những điều đã làm được, định hướng phát triển cho tương lai, góp phần đổi mới giáo dục trẻ em sớm ở những năm đầu đời, hội thảo sẽ trân trọng được đón tiếp các vị khách quí, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, đại diện các tổ chức, cá nhân quan tâm đến giáo dục sớm tham dự.


Độc giả bình luận