Hội thảo "Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam"

Với mong muốn đánh giá được kết quả và kinh nghiệm ứng dụng giáo dục sớm trong thời gian qua và góp phần đổi mới giáo dục Mầm non của nước nhà, Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người (IPD) - Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (VACHE) dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học,“ Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”

THÔNGBÁO SỐ 1

V/Vtổ chức Hội thảo khoa học:

“Giáodục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”

Trong 10 năm qua, cụm từ “Giáo dục sớm” đã được truyền bá sâu rộng hơn, các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến, hiện đại của các Nhà giáo dục sớm thế giới đã được giới thiệu ở Việt Nam và được nhiều tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non (chủ yếu ngoài công lập) và các gia đình dưới nhiều hình thức khác nhau. Các lớp đào tạo, các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu về các nội dung, phương pháp và những thành tựu giáo dục sớm của các nước và của Việt Nam cũng ngày càng phổ biến, phong phú. Với mong muốn đánh giá được kết quả và kinh nghiệm ứng dụng giáo dục sớm trong thời gian qua và góp phần đổi mới giáo dục Mầm non của nước nhà, Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người (IPD) - Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (VACHE) dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học,“ Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”

1. Mục tiêu của Hội thảo:

     -  Hội thảo nhằm trao đổi các kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn ứng dụng giáo dục sớm cho trẻ từ 0-6 tuổi đang được thực hiện ở nước ta. Từ đó xác định giá trị, nhu cầu, định hướng nghiên cứu, phương thức phối hợp và hợp tác giữa đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến giáo dục sớm đối với trẻ nhỏ.

     -  Hội thảo là nơi gặp gỡ, giao lưu, thảo luận,chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ giáo dục sớm.

     -  Hội thảo hướng tới cơ hội hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh  vực giáo dục sớm với các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục, các nhà khoa học, các cơ quan quản lý các cấp, các doanh nghiệp và doanh nhân liên quan đến chăm sóc và giáo dục trẻ em thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần vào công cuộc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng nòi giống, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài tương lai của đất nước.

 2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

     -  Kết quả nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn giáo dục sớm đối với các giai đoạn phát triển của trẻ em từ thai nhi đến 6 tuổi

      -  Hiệu quả các mô hình giáo dục sớm đã được triển khai đối với trẻ và các bậc phụ huynh

     -  Kết quả lồng ghép nội dung, phương pháp giáo dục sớm với chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

     -  Kết quả tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, cộng đồng xã hội về giáo dục sớm để phát triển toàn diện tiềm năng, tố chất con người ngay từ tuổi ấu thơ.

     -  Hiệu quả của các chương trình, tài liệu, đồ dùng dạy học được sử dụng để tiến hành giáo dục sớm cho trẻ và đào tạo đội ngũ giáo viên, chuyên gia tư vấn giáo dục sớm.,v.v.

    - Cung cấp dịch vụ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực giáo dục sớm- phát triển tiềm năng, tố chất của trẻ.

Ngoài các nội dung gợi ý trên, các tác giả có thể đề xuất các đề tài liên quan khác phù hợp với chủ đề của Hội thảo Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”

3. Thành phần tham dự Hội thảo

    - Các cán bộ quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu,của các Bộ Ngành, các viện/trung tâm nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, quan tâm đến lĩnh vực giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 6 tuổi.

     - Cán bộ quản lý; giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và công lập.

     - Đại diện các công ty, cơ sở sản xuất tài liệu, đồ dùng đồ chơi mầm non.

     - Những người quan tâm đến giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 6 tuổi.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

     - Thời gian:1 ngày, dự kiến Quý III năm 2020

     - Địa điểm: Hà Nội

5. Thông tin đăng ký tham dự và gửi bài cho hội thảo

     - Đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo: từ ngày khách mời nhận được thông báo số 1 đến 25 tháng 3/2020. (có phiếu kèm theo)

      - Thời hạn tác giả nộp bài cho Hội thảo: từ ngày tác giả đăng ký viết bài đến 20/5/2020.

     - Thẩm định bài viết cho Hội thảo: từ 20/5 đến 20/7/2020. Bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo, bài viết tốt sẽ được chọn báo cáo tại Hội thảo.

     - Bài viết cần được trình bày dưới dạng bài báo khoa học dài từ 5 đến 10 trang khổ giấy A4.. Có đoạn tóm tắt nội dung ngắn ở đầu bài viết, sau đó là toàn văn bài viết.bằng tiếng Việt. font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, giãn dòng 1.2; khoảng cách đoạn (before) 6pt; trích dẫn tài liệu tham khảo theo quy định chung. Dưới tênbài viết ghi rõ tên tác giả, học hàm, học vị, địa chỉ cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức, điện thoại, email để liên hệ.

 

  6. Địa chỉ liên hệ và gửi bài.

     - Email: hdql@ipd.vn

     - Điện thoạiliên hệ:

Phó Viện trưởng:TS.BS Phạm Thị Mai Chi: 0903265048

hoặc Chánh văn phòng Viện: Ths Nguyễn Thị Sơn: 0913233887.

 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, các nhà khoa học, các nhà quản lí giáo dục, giáo viên, nghiên cứu sinh, sinh viên, các doanh nhân, doanh nghiệp, các bậc phụ huynh và những người quan tâm tham gia viết bài và tham dự Hội thảo, góp phần tổ chức thành công Hội thảo khoa học Giáo dục sớm- Phát triển năng lực của trẻ trong những năm đầu đời ở Việt Nam”.

Trân trọng cảm ơn và kính báo!

Độc giả bình luận