Khai trương cơ sở 3 của IPD1 Thanh Hoá tại huyện Triệu Sơn

Khai trương cơ sở 3 của IPD1 Thanh Hoá tại huyện Triệu Sơn


PGS TS NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh phát biểu tại Lễ Khai trương cơ sở 3 của IPD1 Thanh Hoá tại huyện Triệu Sơn, ngày 9 tháng 4 năm 2018

Độc giả bình luận