Quyết định bổ nhiệm chủ tịch Viện IPD

Ngày 5/11/2019. Hội đồng thành viên viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD họp và nhận quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Danh Tín giữ chức vụ chủ tịch viên IPD.

Ngày 5/11/2019, dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch hội đã trao quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Danh Tín giữ chức vụ chủ tịch Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm 2 phó viện trưởng: Bà Nguyễn Thị Nhỏ, Bà Lưu Minh Hường.Độc giả bình luận