THÊM MỘT TỈNH MỚI THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC IPD

Học viện Giáo dục Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus Hà Tĩnh ký kết hợp tác toàn diện chuyển giao phương pháp giáo dục sớm IPD

Hệ thống mầm non Nguyễn Du tỉnh Hà Tĩnh là hệ thống mầm non tư thục của Công ty Tâm Sinh Lộc có quá trình phát triển bền vững hơn 20 năm nay và là một thương hiệu giáo dục được tin cậy ở thành phố Hà Tĩnh.  Hiện tại cơ sở 1 của trường thành lập từ năm 1996 đã có 22 lớp học với 900 trẻ các lứa tuổi.  Cơ sở 2 thành lập năm 2016 có 13 lớp với 400 trẻ. Trường đang tiếp tục xây dựng cơ sở 3 với tên gọi Học viện Giáo dục Mầm non Quốc tế Nguyễn Du (Nguyen Du Plus International Preschool Academy) với những bước đột phá về tầm cỡ và quy mô cơ sở vật chất hiện đại tiên tiến với mong muốn mang đến cho trẻ thơ Hà Tĩnh một môi trường giáo dục mầm non đạt chuẩn chất lượng cao.  Học viện dự kiến trong năm học mới sẽ đón 600 trẻ các độ tuổi khác nhau đến học.

   

Học viện Giáo dục Mầm non Quốc tế Nguyễn Du sẽ hợp tác bền vững với Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người trong việc xây dựng, phát triển và vận hành chương trình giáo dục sớm của Viện. 

Ngày 2 tháng 5 năm 2018 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Conngười và Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc đã thực hiện lễ ký kết hợp tác toàn diện chuyển giao phương pháp giáo dục sớm IPD giữa Viện Nghiên cứu Giáo dục trẻ thông minh sớm VSK (đơn vị thực hành của Viện IPD) và Học viện Giáo dục Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus Hà Tĩnh.

Trong thờigian tới, những hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về giáo dục sớm, xâydựng và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ quản lý và giáo viên về phương pháp giáo dục sớm IPD sẽ được khẩn trương tiến hành.Việc phương pháp giáo dục sớm được triển khai ở Hà Tĩnh khẳng định chương trình giáo dục độc đáo, tiên tiến phát triển toàn diện trí thông minh đadiện và những năng lực tiềm tàng của trẻ thơ trên nền tảng đạo đức truyền thống tốt đẹp, tạo cơ hội cho trẻ lớn lên thành một công dân tương lai có đầy đủ phẩm chất để thành công, hạnh phúc và hội nhập với văn minh nhân loại.


Chúng ta có quyền tin tưởng sự nghiệp giáo dục sớm sẽ ngày càng phát triển đem tới nhiều giá trị tốt đẹp cho trẻ em trên mọi miền đất nước.

Thanh Nga. 

Độc giả bình luận