Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho Hội GD CSSKCĐ

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và có ý kiến kết luận chỉ đạo.

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Hội về những kết quả đã đạt được 10 năm qua, ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế và các thành viên tham dự cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

Sau 10 năm thành lập, với tinh thần tự nguyện, tâm huyết và trách nhiệm, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh với một hệ thống tổ chức đa dạng, phong phú và đã đạt được nhiều kết quả: thành lập được một số đơn vị để thực hiện các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ thành lập chi Hội tại một số tính, thành phố trong cả nước; quy tụ và huy động được nhiều lực lượng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các dòng họ cùng tham gia cong tac y tế, giáo dục; triển khai hoạt động nghiên cứu giáo dục sớm cho trẻ em tư 0 đến 6 tuổi; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe được xã hội và người dân đánh giá cao. Hội đã có một số kiến nghị cụ thể, thiết thực về cơ chế, chính sách góp phần phát triển giáo dục, y tế.

Chính phủ, thủ tướng mong muốn Hội trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện tốt chủ trương chính Sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

Hội chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, kiến nghị các cơ chế chính sách về giáo dục, y tế nhất là việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, vận động hỗ trợ người dân nhất là người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng giống nòi.

Hội cần phát huy hơn nữa thế mạnh về các lĩnh vực y tế cộng đồng, y học cổ truyền, rút ra những kinh nghiệm, những bài học tốt để cùng ngành y tế hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan, các địa phương xem xét tạo điều kiện để hội tiếp tục phát triển và tham gia vào các chương trình, Đề án về y tế, giáo dục môi trường,.... Phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội, triển khai các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu tại các vùng dân tộc thiểu số .

Giao Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo  chủ động làm việc với hội về công tác y tế, giáo dục nhất là về chất lượng giáo dục cơ sở, Bảo hiểm y tế, Giáo dục sớm cho trẻ từ 0 - 6 tuổi ….để có giải pháp phù hợp triển khai hiệu quả.

Độc giả bình luận